Barnen ser dig! – med Friends

Enligt Friends är det föräldrar som har störst inverkan på barn och ungas liv på nätet. Föräldrar kommer i undersökningen före både vänner och partners. Samtidigt har varannan ung sett en vuxen bete sig dåligt mot en annan vuxen på nätet.

Friends har länge lyft betydelsen av att vuxna pratar om livet på nätet med barn och unga. De har uppmanat föräldrar att låta nätet bli en del av det vardagliga samtalet och att prata om både det positiva och negativa som händer där. Med de nya beräkningarna vet vi att sådana samtal inte bara ökar ungas benägenhet att berätta om något faktiskt händer, utan att vuxna verkligen har inverkan på ungas agerande på nätet.

Genom att prata om vad som händer på nätet och själva vara goda förebilder kan vi påverka vad som faktiskt sker där, och bidra till att skapa en schysst stämning.