hjälp

Lagförslag

Utredare Gudrun Antemar lämnade den 3 februari 2017 in betänkandet ”Integritet och straffskydd”, SOU 2016:7 till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. De som utsätts för hot och andra kränkningar på nätet ska med förslagen skyddas bättre av lagstiftningen. Läs lagförslaget här.

Vill du läsa mer om nätkränkningar, förstå mer om juridiken eller ha hjälp att driva ett fall? Läs mer på Institutet för juridik och internets hemsida.