Internet är väl farligt? – Nätkoll

Känner du igen dig i tankarna och frågeställningarna i filmen? Du är inte ensam. Känns det svårt att prata med ditt barn om detta?

Temats samarbetspartner: Nätkoll var ett projekt ägt av Attention Hisingen-Kungälv vars syfte var att öka kunskapen om nätet hos barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och deras föräldrar. Tillsammans med Statens medieråd har Nätkoll tagit fram en rapport som visar att unga med NPF är mer och längre tid på nätet än unga utan diagnoser. De mobbas och utnyttjas sexuellt på och via nätet i högre grad. Nätkoll har tagit fram utbildningsmaterial för föräldrar och skola för att uppmärksamma nätets möjligheter och risker och stärka ungas egna strategier. De finns fri att ladda ner på Attention Riks hemsida.

Föräldramaterialet är upplagt som en studiecirkel och bygger på kunskap om unga med NPF och nätet samt ett flertal filmer som utgångspunkt för diskussioner.
Skolmaterialet, som är framtaget tillsammans med Statens medieråd, består av ett webb-verktyg för elever i främst högstadiet. I verktyget får eleven följa Alex, en fiktiv karaktär som hamnar i sex olika nätsituationer. Läromedlet är tänkt för alla elever, men i en utförlig lärarhandledning får pedagogen mer kunskap om just unga med NPF och nätet.

I Skärpning har några av Nätkolls filmer klippts ihop av Make Equal. Nätkoll finansierades av Arvsfonden.