Lagstiftning

Lagstiftning ändras och revideras kontinuerligt och därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad. Generellt gäller samma lagar online som offline. Exempelvis hot, hets mot folkgrupp och sexuella trakasserier kan vara olagliga båda offline och online.

Det är Justitiedepartementet som ansvarar för lagstiftningen inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Institutet för juridik och internets hemsida kan du läsa mer om nätkränkningar, förstå mer om juridiken eller få hjälp att driva ett fall.

Näthatshjälpen kan du läsa om lagstiftning som gäller online som var aktuell vid lansering maj 2019.

Lagförslag 2017

Utredare Gudrun Antemar lämnade den 3 februari 2017 in betänkandet ”Integritet och straffskydd”, SOU 2016:7 till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. De som utsätts för hot och andra kränkningar på nätet ska med förslagen skyddas bättre av lagstiftningen. Läs lagförslaget här.

Översikt av lagstiftningen online

Tillsammans med Institutet för juridik och internet gjorde vi 2017 en översikt kring hur olika aktörer påverkas av krav, skyldigheter och lagstiftning. Här är den: