Näthatsbekämparna

// NÄTHATSBEKÄMPARNA – FÖR ETT INKLUDERANDE NÄTKLIMAT //

Under 2017 riktade Make Equal i samarbete med BRIS, Friends, Sverok, Nätkoll, Institutet för juridik och internet och Facebook strålkastarljuset på ditt, mitt och vårt gemensamma ansvar för att skapa en inkluderande nätkultur.

Teman som lyftes var rädslan över vad unga gör på internet, vikten av att våga be proffsen om hjälp, att vara en vuxen förebild, tips på hur en kan ha civilkurage och vad en kan göra om en blir utsatt för hat och hot online. Syftet var att skapa en samhällsdebatt kring näthat som präglas av ett fokus på lösningar och metoder, snarare än skräckbilder och pekpinnar.