Näthatshjälpen

Näthatshjälpen är ett digitalt stödverktyg för de av oss som är utsatta, eller ser andra bli utsatta för näthat. Verktyget lanserades i maj 2019 och har tagit fram av Make Equal med projektstöd från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

På Näthatshjälpen hittar du information och faktatexter om näthat ur ett intersektionellt perspektiv för att kunna fördjupa dig i vad näthat är och hur det drabbar oss alla olika beroende på vem vi är, hur vi ser ut eller vad vi representerar. Du hittar även konkret handledning, tips och guider för hur du kan skapa trygga onlinemiljöer och förebygga näthat. Verktyget är till för både privatpersoner och civilsamhällets organisationer. Individer får stöttning och råd, och civilsamhällesorganisationer kan få stöd och hjälp i hur en kan arbeta förebyggande mot näthat.

Kolla runt på: www.nathatshjalpen.se