Våra samarbetspartnersBris är en barnrättsorganisation som ger stöd och hjälp till utsatta barn och unga. De har bland annat en chatt, ett telefonnummer, ett forum och en mailadress dit barn kan vända sig. De har även en vuxentelefon dit du som vuxen är välkommen att ringa på 0771-50 50 50 om du har frågor om barn.


Enligt friends nätrapport är det föräldrar som har störst inverkan på barn och ungas liv på nätet. Föräldrar kommer i undersökningen före både vänner och partners. Friends har länge lyft betydelsen av att vuxna pratar om livet på nätet med barn och unga. De har uppmanat föräldrar att låta nätet bli en del av det vardagliga samtalet och att prata om både det positiva och negativa som händer där. Med de nya beräkningarna vet vi att sådana samtal inte bara ökar ungas benägenhet att berätta om något faktiskt händer, utan att vuxna verkligen har inverkan på ungas agerande på nätet. Genom att prata om vad som händer på nätet och själva vara goda förebilder kan vi påverka vad som faktiskt sker där, och bidra till att skapa en schysst stämning.


Sverok är Sveriges största ungdomsförbund. 101 000 medlemmar i 3 600 föreningar över hela landet samlar, utvecklar och sprider spelhobbyn. I Sverok startar och driver ungdomar sina egna föreningar på egna villkor och skapar verksamhet tillsammans. Rollspel, lajv, brädspel, figurspel, e-sport och LAN utgör de huvudsakliga verksamheterna bland många andra. Sverok har jobbat en längre tid mot näthat inom projekten Respect All, Compete och Game over Hate.


Institutet för Juridik och Internet är en svensk expertorganisation som på ideell basis arbetar med juridiska integritetsfrågor och kränkningar i digitala miljöer.


Nätkoll är ett arvsfondprojekt ägt av Attention Hisingen-Kungälv med syfte att öka kunskapen om nätet
hos barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och deras föräldrar. Tillsammans med Statens medieråd har Nätkoll tagit fram en rapport som visar att unga med NPF är mer och längre tid på nätet än unga utan diagnoser. De mobbas och utnyttjas sexuellt på och via nätet i högre grad. Nätkoll har tagit fram utbildningsmaterial för föräldrar och skola för att uppmärksamma nätets möjligheter och risker och stärka ungas egna strategier. Inom kort kommer utbildningsmaterialen finnas på Attention Riks hemsida, fritt att ladda ner och använda.


Facebook är en av de mest använda sociala nättjänsterna i världen.


I facebookgruppen
#jagärhär arbetar 70 000 medlemmar mot hat och hot, rasism, sexism, homofobi & funkofobi, på sociala medier. Ingen ska behöva stå upp mot hatet ensam. Medlemmar tipsar varandra om var gruppen behövs för att ge stöd till den som blir utsatt för att stötta med nyanserade kommentarer och informera om vägar till faktagranskad information. Gruppen vill förhindra spridningen av falska nyheter och skapa förståelse för yttrandefriheten och dess gränser. Genom att vi får bort hatet kan fler komma till tals. Folk med olika politiska bakgrund kan mötas och diskutera politiska sakfrågor på ett sakligt och respektfullt sätt och bidra till en fördjupad demokrati.